STATE FORESTRY INSTITUTION "VOLKOVYSK FORESTRY"
Legal and postal address:
231900, Grodno region., Volkovysk
Str. Sovetskaya, 159
е-mail:

tel/fax: 375 1512 41395

All rights reserved © 2016
STATE FORESTRY INSTITUTION "VOLKOVYSK FORESTRY"
BERESTOVITSA FORESTRY

Address:
231770, u.s.Berestovitsa Str. Dzerzhinsky, 71
Forester: Gramovich Oleg Fedorovich
Accountant: Zdanchuk Elena Cheslavovna
Tel./Fax: +375 1511 222-65

Phone:  +375 1511 441-79
VOLKOVYSK FORESTRY

Address:
231900,Volkovysk district, v.Zamkovaya, 1
Forester: Goroschik Stanislav S.
Accountant: Gretskaya Lyudmila
Tel./Fax: +375 1512 921-88
Phone:  +375 1512 441-79
KAREVICHY FORESTRY

Address:
231925, Volkovysk district , v.Hatkovtsy, 27
Forester: Sulavko Nikolay Vladimirovich
Accountant: Leshchuk Anna
Tel./Fax: +375 1512 778-73
Phone:  +375 1512 778-73
ROSS FORESTRY

Address:
231912, Volkovysk district , v. Small Rivers, 1

Forester: Marshalok Dmitry V.
Accountant: Krupnova Natalia Petrovna
Tel./Fax: +375 1512 320-91
Phone:  +375 1512 321-22
PODOROSK FORESTRY

Address:
231923, Volkovysk district, at.Podorosk Str . Pervomayskaya, 9    

Forester: Kolyadko Sergey Petrovich
Accountant: Dubrovskaya Elena Fedorovna
Tel./Fax: +375 1512 721-04
Phone:  +375 1512 721-64
POROZOVO FORESTRY

Address:
231982, Svisloch district, g.p.Porozovo Str. Socialist, 21

Forester: Viduk Mikhail
Accountant: Navoschik Alla
Tel./Fax: +375 1513 206-53
Phone:  +375 1513 201-53
SVISLOCH FORESTRY

Address:
231960, Svisloch district, c.Svisloch , Pervomayskaya, 65

Forester: Zawadzki Marian V.
Accountant: Krasnitskaya Natalia Alekseevna
Tel./Fax: +375 1513 332-59
Phone:  +375 1513 335-41
LESOPUNKT "CASTLE"

Address:
231900, Volkovysk district, v.Zamkovaya

Chief of the lesopunkt: Zhukovsky Boris Boleslavovich
Accountant: Kovalchuk Victoria
Tel./Fax: +375 1512 442-63
Phone:  +375 1512 922-40